Cách thay đổi màu nền cho Model, Layout, Block Editor trong phần mềm AutoCAD

Cách thay đổi màu nền cho Model, Layout, Block Editor trong phần mềm AutoCAD 2004 2007 2010 2014 2015 2016vforum.vn-184540-lk5s7.jpg

Khi vẽ CAD thì mặc định nền đen của môi trường Model sẽ giảm mỏi mắt cho các bạn sử dụng thời gian lâu dài. Trong khi đó nền của Layout hay cửa sổ chỉnh sửa block (Block Editor) lại có màu trắng, làm đối tượng vẽ không nổi rõ. Các bạn có thể thay đổi chúng về hết màu đen hoặc 1 màu tối khác theo cách sau đây.vforum.vn-184540-an-autocad-layout-in-monochrome1.png

Mở cửa sổ Option: op -> enter, chuyển sang thẻ Displaymau-layout-autocad-1.jpg

Nhấn nút Color, chọn Layout -> Back Ground -> màu trắngmau-layout-autocad-2.jpg

Block Editor -> Back Ground -> màu trắng.mau-layout-autocad-3.jpg

Với layout để hiện toàn bộ là nền đen thì còn phải chọn thêm như trên hình nữa.mau-layout-autocad-4.jpg

Nhấn Apply/Close là xong nhé.

vforum.vn-184540-lk5s7.jpg

Khi vẽ CAD thì mặc định nền đen của môi trường Model sẽ giảm mỏi mắt cho các bạn sử dụng thời gian lâu dài. Trong khi đó nền của Layout hay cửa sổ chỉnh sửa block (Block Editor) lại có màu trắng, làm đối tượng vẽ không nổi rõ. Các bạn có thể thay đổi chúng về hết màu đen hoặc 1 màu tối khác theo cách sau đây.

Bài Hay  Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn

vforum.vn-184540-an-autocad-layout-in-monochrome1.png

Mở cửa sổ Option: op -> enter, chuyển sang thẻ Display

mau-layout-autocad-1.jpg

Nhấn nút Color, chọn Layout -> Back Ground -> màu trắng

mau-layout-autocad-2.jpg

Block Editor -> Back Ground -> màu trắng.

mau-layout-autocad-3.jpg

Với layout để hiện toàn bộ là nền đen thì còn phải chọn thêm như trên hình nữa.

mau-layout-autocad-4.jpg

Nhấn Apply/Close là xong nhé.

Nguồn: VFO.VN

Bạn đang xem bài viết: Cách thay đổi màu nền cho Model, Layout, Block Editor trong phần mềm AutoCAD. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment