Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Người lao động có 2 MÃ SỐ THUẾ xử lý như thế nào? I Pháp lý DOHICO
Người lao động có 2 MÃ SỐ THUẾ xử lý như thế nào? I Pháp lý DOHICO

Theo quy định thông tư 156 Với việc người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì bắt buộc phải thông báo thông tin đó với Ngân hàng. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08:

Tải mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở và đăng ký thêm tài khoản giao dịch với Ngân hàng của doanh nghiệp thì cách thực hiện tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08 – MST như sau:

Bài Hay  Mẫu số 08 nộp ở đâu?

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

Mã số thuế: 0106761879

Địa chỉ trụ sở chính: Số 67B, ngõ 299/56, đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhfững thông tin đã khai./.

Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương … Khoản …

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Việc xóa những chỉ tiêu không dùng có thể không được áp dụng tại một số chi cục thuế

Bạn đang xem bài viết: Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế

Leave a Comment