Ma trận IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) là gì? Cách xây dựng

Cách Làm Ma trận Con heo và 3 giây fx500ms
Cách Làm Ma trận Con heo và 3 giây fx500ms

Ma trận IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) là gì? Cách xây dựng

ma trận IFE

Ma trận IFE

Ma trận IFE hay ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ trong tiếng Anh là Internal Factor Evaluation Matrix.

Yếu tố nội bộ được xem là rất quan trọng trong mỗi chiến lược kinh doanh và các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra, sau khi xem xét tới các yếu tố nội bộ , nhà quản trị chiến lược cần lập ma trận các yếu tố này nhằm xem xét khả năng năng phản ứng và nhìn nhận những điểm mạnh, yếu. Từ đó giúp doanh nghiệp tận dụng tối đã điểm mạnh để khai thác và chuẩn bị nội lực đối đầu với những điểm yếu và tìm ra những phương thức cải tiến điểm yếu này.

Ma trận IFE được sử dụng để tóm tắt và đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu quan trọng của các bộ phận kinh doanh chức năng và nó cũng cung cấp cơ sở để xác định và đánh giá mối quan hệ giữa các bộ phận này.

Bài Hay  Ma trận QSPM là gì? Tiến trình phát triển ma trận

Cách xây dựng ma trận

Theo Fred R. David, để xây dựng ma trận IFE chúng ta phải trải qua năm bước sau đây:

Bước 1: Liệt kê các yếu tố thành công then chốt như đã xác định trong qui trình phân tích nội bộ. Sử dụng tất cả (thường từ 10 đến 20) yếu tố bên trong, bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu.

Bước 2: Ấn định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) tới 1,0 (quan trọng nhất) cho mỗi yếu tố. Tầm quan trọng được ấn định cho mỗi yếu tố nhất định cho thấy tầm quan trọng tương đối của yếu tố đó đối với sự thành công của công ty trong ngành. Tổng cộng tất cả các mức độ quan trọng này phải bằng 1,0.

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố đại diện cho điểm yếu lớn nhất (phân loại bằng 1), điểm yếu nhỏ nhất (phân loại bằng 2), điểm mạnh nhỏ nhất (phân loại bằng 3), điểm mạnh lớn nhất (phân loại bằng 4). Như vậy, sự phân loại này dựa trên cơ sở công ty trong khi mức độ quan trọng ở bước 2 dựa trên cơ sở ngành.

Bài Hay  Cách làm ma trận trên máy tính fx 570vn plus

Bước 4: Nhân mỗi mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với loại của nó để xác định số điểm quan trọng cho mỗi biến số.

Bước 5: Cộng tất cả số điểm quan trọng cho mỗi biến số để xác định tổng điểm quan trọng của tổ chức.

Không kể ma trận IFE có bao nhiêu yếu tố, tổng điểm quan trọng có thể được phân loại từ thấp nhất là 1,0 cho đến cao nhất là 4,0 và trung bình là 2,5. Tổng điểm quan trọng thấp hơn 2,5 cho thấy công ty yếu về nội bộ và cao hơn 2,5 cho thấy công ty mạnh về nội bộ.

Ví dụ: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của một công ty

Yếu tố chủ yếu

Tầm quan trọng

Trọng số

Tính điểm

Điểm hòa vốn giảm từ 2 triệu sản phẩm xuống 1 triệu sản phẩm

0,15

3

0,45

Tuổi thọ sản phẩm tăng 10%, và tỉ lệ hàng lỗi giảm xuống 12%

0,10

3

0,03

Năng suất tăng từ 2.500 lên 3.000 sản phẩm/ công nhân/ năm

0,10

3

0,03

Tái cấu trúc cơ cấu, giúp đưa ra những quyết định phù hợp

0,15

3

0,45

Dịch vụ sau bán hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh trong ngành

0,10

4

0,4

Ngân sách đầu tư R&D tăng lên 80 tỉ trong năm giúp cải thiện về hình ảnh, mẫu mã và chất lượng sản phẩm

0,15

3

0,45

Tỉ số Nợ/ VCSH tăng lên đạt 45%

0,10

1

0,1

Đưa nhà máy mới xây dựng vào sản xuất giúp giảm 20% chi phí đầu vào

0,05

3

0,15

Giảm số lượng nhân viên quản lí và công nhân thừ 3000 xuống còn 2500

0,05

3

0,15

Giảm giá thành đơn vị xuống còn 90.000/ sản phẩm

0,05

3

0,15

Tổng số điểm

2,90

Bài Hay  Gợi ý 4 cách làm ma trận vô cùng thú vị trên máy tính fx 570ms

Đánh giá: Tổng số điểm quan trọng là 2,90 lớn hơn 2,5 cho thấy nội bộ của doanh nghiệp mạnh các điểm nổi bật hơn so với đối thủ trong ngành.

(Theo Fred R. David (2003), Khái luận về quản trị chiến lược. NXB thống kê, TP.HCM; Tuấn Anh – GĐ Kinh doanh Tập Đoàn DT Việt Nam)

Bạn đang xem bài viết: Ma trận IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) là gì? Cách xây dựng. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment