Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 105/2020/TT-BTC được áp dụng từ ngày 17/01/2021 thay thế cho mẫu 08- MST (Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Dưới đây Gia đình kế toán sẽ gửi đến bạn đọc mẫu 08-MST và cách điền mẫu 08 theo quy định mới nhất

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Download: Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Mẫu số: 08-MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,

hợp tác xã

□ Tổ chức□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh□ Cá nhân□ Khác

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

Bài Hay  Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)Thông tin đăng ký cũ (2)Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc …

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng….. năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Bài Hay  Mẫu Số 08-MST

Ghi chú: (Cách điền mẫu 08-mst cho cá nhân theo Thông tư 105)

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

>>>>>>>>>> Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

Những thông tin trong tờ khai điều chỉnh, bổ sung đăng ký thuế – Mẫu 08-MST

Trước khi lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung đăng ký thuế cho cá nhân/doanh nghiệp theo mẫu 08 qua mạng các bạn cần chuẩn bị và điền đầy đủ những thông tin dưới đây

Xem thêm các bài viết:

  • Cách nộp thuế qua mạng nhanh và chính xác nhất
  • Hướng dẫn cách kê khai nộp lệ phí môn bài môn bài
  • Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất
Bài Hay  Mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế

Bạn đang xem bài viết: Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment