Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MÃ SỐ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MÃ SỐ THEO CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MÃ SỐ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MÃ SỐ THEO CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Các chỉ tiêu ghi trong tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

12. Năm tài chính

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

Bài Hay  Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

15. Các loại thuế phải nộp

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

3. Cách ghi Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Cột 1: Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sở đăng ký thuế.

Cột 2: Ghi lại nội dung thông tin đăng ký đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

Cột 3: Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Tải Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế - HoaTieu.vn

Leave a Comment