Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn gọn – Soạn văn lớp 7

Ngữ Văn Lớp 7 Bài 22 – Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh – Trang 48 – 51
Ngữ Văn Lớp 7 Bài 22 – Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh – Trang 48 – 51

Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn gọn – Soạn văn lớp 7

Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn nhất năm 2021

Với Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn gọn nhất Ngữ văn lớp 7 năm 2021 mới sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn văn lớp 7. Ngoài ra, bản soạn văn lớp 7 này còn giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm để giúp bạn nắm vững được kiến thức văn bản trước khi đến lớp.

A. Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh (ngắn nhất)

A. Hệ thống kiến thức

– Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: Tìm hiểu đề và tìm ý – lập dàn ý – viết bài – đọc lại và sửa lỗi.

Bài Hay  Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh

– Dàn bài:

+ Mở bài: Nêu luận điểm cần chứng minh

+ Thân bài: Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh luận điểm

+ Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh.

Nội dung bài học

– Em sẽ làm theo các bước:

Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý

Bước 2: Lập dàn ý

Bước 3: Viết bài

Bước 4: Đọc lai và sửa lỗi.

– So sánh:

+ Giống nhau: Luận điểm chính đều là khuyên răn con người sống phải có ý chí, nghị lực, niềm tin

+ Khác nhau

• Trong cách thức diễn đạt: Đề văn mẫu luận điểm được nêu ra trực tiếp ngay trong câu tục ngữ, 2 đề văn này luận điểm được thể hiện qua cách nói ẩn dụ, hình ảnh .

• Trong nội dung thể hiện: “Có chí thì nên” thiên về khẳng định quyết tâm của con người, “có công mài sắt có ngày nên kim” thiên về nói đến sự cần mẫn, kiên trì trong công việc. Bài thơ Khẳng định sức mạnh lớn lao của ý chí và quyết tâm, nếu không bền lòng thì sẽ không làm được việc gì.

Bài Hay  Soạn bài Cách làm bài văn lập luận chứng minh

B. Kiến thức trọng tâm

1. Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện bốn bước:

– Tìm hiểu đề và tìm ý

– Lập dàn bài

– Viết bài

– Đọc lại và sửa chữa

2. Dàn bài của bài văn lập luận chứng minh gồm 3 phần:

– Mở bài: Nêu luận điểm cần được chứng minh

– Thân bài: Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn.

– Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh. Chú ý lời văn phần Kết bài nên hô ứng với lời văn phần Mở bài.

3. Giữa các phần và các đoạn văn cần có phương tiện liên kết.

Bạn đang xem bài viết: Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn gọn – Soạn văn lớp 7. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh

Leave a Comment