tiểu luận Nhận thức về ý nghĩa lịch sử tư tưởng cách mạng Tân Hợi 1911

Trung Quốc – Bài 3 – Lịch sử 11 – Cô Triệu Thị Trang (HAY NHẤT)
Trung Quốc – Bài 3 – Lịch sử 11 – Cô Triệu Thị Trang (HAY NHẤT)

1 Nhn thc v ý ngha lch s t tng cỏch mng Tõn Hi 1911 Cuc Cỏch mng Tõn Hi Trung Quc (1911) cú mt v trớ quan trng trong lch s Trung Quc. ú l cuc cỏch mng ó lm nhim v lch s, tuyờn ỏn t hỡnh ch phong kin hng nghỡn nm ca Trung Quc. Cú hiu c tớnh ton b, h t tng t chc cht ch cú lớp lang ca ch phong kin Trung Hoa mi thy ht giỏ tr cụng phỏ ln lao ca hnh ng lay tri ny ca cuc Cỏch mng Tõn Hi di tỏc ng ca t tng cỏch mng Tụn Trung Sn. Ngy 10- 10- 1911, cuc khi ngha do Tõn Quõn V Xng khi xng ó bựng n. Quõn khi ngha chim ph Tng c H Bc. Ch trong 3 ngy, ton b Hỏn Dng, Hỏn Khu, V Xng u ri vo tay quõn khi ngha; v khụng y 2 thỏng sau, phong tro ó lan ra ton quc. Ch phong kin Món Thanh Trung Hoa ó khụng th no cú kh nng chng . 1 Trung Sn tuy 1 Lâm Tăng Bình, Quách Hán Dân, Lỹ Dục Dân: Tân Hợi cách mạng, Ba Thục th xã Thành Đô, 1989, tr 122- 172. không có mặt ở trong nước, cách mạng thành công ông đang ở Mỹ, nhưng việc sau đó ông được bầu làm Đại Tổng thống Chính phủ lâm thời như đã khẳng định: chính tư tưởng cách mạng dân téc dân chủ của ông đã chỉ đạo, trực tiếp tạo nên sức mạnh của cuộc cách mạng này. Nh mọi người đều biết, lý luận cách mạng một khi đã đi vào quần chúng, hấp dẫn quần chúng sẽ tạo nên một xung lực to lớn, có khả năng lật nhào toàn bộ lâu đài của chế độ lỗi thời. Sự có mặt một cách thường trực đầy hứa hẹn của tư tưởng cách mạng vì dân của Chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn đã làm bùng nổ cuộc Cách Mạng Tân Hợi (1911). Đó là điều không thể nghi ngờ. Tổ chức Văn học xã, Cộng tiến hội_ hiện thân của Đồng Minh hội trong Tân quân Hồ Bắc_ đã trở thành tổ chức chỉ đạo cuộc đấu tranh. Tư tưởng cách mạng Tôn Trung Sơn cùng hành động tiến hành các cuộc khởi nghĩa Bình Lưu Lễ (1906), đến các cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, Phòng Thành, Trấn Nam Quan, Huệ Châu (1907), khởi nghĩa Khâm Liêm, Vân Nam(1908) và cuộc khởi nghĩa Quảng Châu Hoàng Hoa Cương (4-1911) đã như chất men làm thức dậy tinh thần dũng cảm đấu tranh vì dân téc. 1 Cuộc khởi nghĩa Vũ Xương ngày 10 tháng 10 năm 1911 như tiếng nổ dây chuyền từ Vũ Xương, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Thượng Hải, Nam Kinh và từ Vân Nam vượt lên Đông Tam tỉnh Đông Bắc, lan ra hầu khắp đất nước Trung Hoa đã làm cho chính quyền Mãn Thanh bị vỡ vụn ra từng mảng. Chính tình thế đó buộc nhà Thanh phải từ bỏ quyền lực, vua Thanh thoái vị. Không nghi ngờ gì về chất dẫn cháy của cuộc cách mạng này, đó là tư tưởng được ghi trên cương lĩnh của Đồng Minh hội: “ Đánh đổ giặc Thát, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, bình quân địa quyền”. Các giai cấp xã hội trong hành động lay trời đã lấy dũng khí và niềm hy vọng từ cương lĩnh cách mạng tư sản của Tôn Trung Sơn. Vì sao tư tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn lúc bấy giê có khả năng chinh phục lòng người dân Trung Quốc to lớn nh vậy? Những hành động cách mạng quên mình của Tôn Trung Sơn và tư tưởng cách mạng của ông hôm nay vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim dân téc Trung Hoa. Phải chăng có một giá trị lịch sử không thay i ca t tng cỏch mng ny? bi vit ny, tụi mun cp n vn nhn thc v nhng giỏ tr lch s ca t tng ch o cuc Cỏch mng Tõn Hi 1911. Cú l iu quan trng hỡnh thnh nhõn cỏch ca mt lónh t l con ngi ấy phi hi t c tinh thn dõn tộc v tinh thn thi i. Thi k cn hin i ca lch s Trung Quc nh t ra nhim v lch s xu 2 yờn sut l cu dõn tộc v chn hng li Trung Hoa. thi k ny ó xut hin ba 3 nhõn vt v i: Tụn Trung Sn, Mao Trch ụng, ng Tiu Bỡnh. Ba nhõn vt lch s ú u 4 l nhõn vt kit xut nht ca lch s hin i Trung Quc. C ba nhõn vt ny ó c nhiu nh nghiờn cu lch s chớnh tr Trung Hoa xem l Ba v nhõn ca lch s hin i Trung Hoa. 1 Cỏc nhõn vt lch s u do lch s khỏc bit ca tng giai on quy nh. H mang nhng nột khỏc bit v hot ng t 21 Lâm Tăng Bình, Quách Hán Dân, Lỹ Dục Dân: Tân Hợi cách mạng, Ba thục th xã Thành Đô, 1989, tr 122-172. 31 Thi Hữu Tùng: Trung Quốc hiện đại Tam đại vĩ nhân, Trung Quốc Thanh niên xuất bản năm 1996 42 Củng Th Đạc- Phúc Du Hàm: Trung Quốc cận đại sử cơng,Bắc Kinh đại học 1993. tưởng và thành tựu; nhưng ở họ đều có những nét cơ bản đồng nhất mà ta có thể tìm thấy. Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đều xuất phát từ mảnh đất hiện thực của Trung Hoa, mảnh đất truyền thống Trung Hoa. Họ đã trả lời câu hỏi của lịch sử dân téc, tìm lối đi lên của dân téc Trung Hoa. Tuy từng giai đoạn lịch sử khác nhau với những điều kiện khác nhau của lịch sử, hoạt động lịch sử cụ thể của từng nhân vật có nội dung khác nhau, phương sách khác nhau, nhưng điểm đồng nhất ở họ là đều từ thực tế lịch sử dân téc Trung Hoa tìm một cách đi của dân téc, tìm câu trả lời cho lịch sử dân téc. Họ đều nh thần Ăngtê lấy sức mạnh từ Đất mẹ “Trung Hoa”, trong nhiệm vụ lịch sử, họ đã lập nên kỳ tích cho dân téc. Tôn Trung Sơn với hoạt động cách mạng và với cuộc

Bài Hay  Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Cách mạng Tân Hợi 1911

, đã cùng nhân dân Trung Quốc tiến hành thắng lợi nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm ở Trung Quốc, tuyên bố xác lập nền cộng hoà đầu tiên trên mảnh đất đa dân téc bao la này. Tôn Trung Sơn (1866-1925), cuộc đời của ông với mốc thời gian như cho ta thông tin: Ông chính là nhân vật lịch sử xuất hiện để hoàn thành sứ mạng lịch sử đầy trăn trở của dân téc Trung Hoa, gạt bỏ trở ngại đầu tiên của dân téc trên con đường đấu tranh phát triển để hội nhập với thế giơí. Trên mảnh đất Trung Hoa, từ năm 1840, cuộc Chiến tranh thuốc phiện đã bắt đầu thời kỳ lịch sử cận đại Trung Hoa. 2 Đó là thời kỳ nhân dân Trung Quốc từng bước bị đế quốc xâu xé, bắt nạt và nô dịch. Phong kiến Trung Quốc yếu hèn, nhà Thanh từng bước đầu hàng, từ hiệp ước Nam Kinh 1842 đến hiệp ước Mã Quan (1895), nhà Thanh nh đã đem Trung Quốc bán rẻ cho đế quốc. Nhưng cũng chính trong thời kỳ này, Trung Quốc đã luôn phải đấu tranh, trải nghiệm qua nhiều con đường nhằm cứu Trung Quốc. Đầu tiên là phong trào nông dân, bộ phận cư dân đông đảo trong thành phần dân téc, đã tiến hành cuộc đấu tranh từ Bình Anh Đoàn ở Tam Nguyên Lý chống xâm lược Anh đến phong trào Thái Bình Thiên Quốc chống Mãn Thanh. Phong trào Thái Bình Thiên Quốc là một phong trào nông dân mang ý thức dân téc trước cơn nguy khèn của nhân dân Trung Hoa. Dưới sự lãnh đạo của trí thức nông dân Hồng Tó Toàn và các chiến hữu, nông dân Trung Quốc nhận ra được lực lượng mạnh của số đông cư dân có thể hợp thành cơn thác lũ lật đổ chế độ phong kiến ươn hèn, cứu dân téc. Họ khát vọng xây dựng một xã hội công bằng trong mơ tưởng về một xã hội “Đại đồng”, “Thiên hạ nhất gia cộng hưởng thái bình”. Tư tưởng không tưởng của nông dân đã vẽ nên một xã hội hấp dẫn đối với nông dân “Có cơm cùng ăn, có áo cùng mặc, có tiền cùng tiêu, không nơi nào là không đồng đều, không ai là không no Êm”. Lý tưởng thì đẹp nhưng hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Phong trào Thái Bình Thiên Quốc đã không thể lật đổ được triều phong kiến Mãn Thanh. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân của thời đại là giai cấp nông dân không thể tìm ra câu trả lời cho xã hội tương lai. Bọn phong kiến và đế quốc đã cấu kết nhau tiêu diệt cuộc khởi nghĩa nông dân này. Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc dù đã gần như có khả năng lật nhào xã hội phong kiến Mãn Thanh, nhưng nó cũng chỉ tồn tại được 14 năm (1851-1864). Tôn Trung Sơn từ thủa thiếu thời đã từng say mê nhân vật Hồng Tó Toàn, nhưng Tôn Trung Sơn sau đó đã nhận rõ đường đi và nhiệm vụ lịch sử của mình. Ông đã hình thành một tư tưởng khác, một con đường khác. Sau Cách mạng Thái Bình Thiên Quốc, nhân dân Trung Quốc lại đã chứng kiến một thử nghiệm hoang tưởng khác của tầng líp quan lại phong kiến triều Mãn Thanh, đặc biệt là bộ phận quan lại địa chủ người Hán. Họ mơ tưởng dùng tiền, kỹ thuật phương Tây “Sư Di Trường kỹ di chế di” (Nguỵ Nguyên: Học kỹ thuật phương Tây để chống phương Tây). Phái Dương Vụ đứng đầu là Lý Hồng Chương, Tăng Quốc Phiên những mong muốn chỉ thay khẩu súng thanh gươm lạc hậu, hoen rỉ trong tay bằng súng Tây, lái chiến hạm Tây chạy bằng hơi nước; vẫn mũ mang đai cân phong kiến mà có thể ngồi vào bàn tiệc phân chia thế giới. Chiến Tranh Trung_ Nhật (1894-1895) về vấn đề Triều Tiên đã là thực tế phũ phàng chứng minh cho giấc mộng tự cường của phe phái Dương Vụ là không thể hiện. Tất cả vốn liếng xây dựng hạm đội đều bị nhấn chìm xuống biển Bắc. Làm sao một chú lính ốm lại chỉ nhờ vào một cây súng và chỉ huy một pháo hạm lại có thể tạo nên sức mạnh và thay đổi số phận của mình. Cuộc thử nghiệm thứ ba do những trí thức thức thời trên cơ sở xã hội giai cấp tư sản ra đời thực hiện. Những yếu tố mới đó đã nhận thức và muốn học ngay tấm gương duy tân của đối thủ là nước Nhật qua cuộc chiến tranh Trung- Nhật. Họ muốn học Nhật tiến hành cải cách duy tân. Họ muốn dùa vào một ông vua yếu đuối, vô quyền và một số tri thức duy tân với những kế hoạch. Duy tân trên giấy nhằm cứu Trung Hoa, nhằm xây dựng một Trung Hoa giàu mạnh. Sau 103 ngày Duy Tân thất bại( từ tháng 6-9/1898)đã tuyên bố con đường Duy Tân của Khang Hữu Vi ( 1858- 1927), Lương Khải Siêu( 1873-1929) không thể thành công. Dương Vụ và phong trào Duy Tân có nhiều điểm khác biệt nhau, nhưng thực ra có chung một điểm xuất phát. Đó là cả Dương Vụ và Duy Tân đều muốn nóp dưới cái lọng rách của triều đình nhà Thanh, muôn giữ lại những quyền lợi cơ bản của phong kiến mà có thể thay đổi số phận Trung Hoa. Nhưng Tôn Sơn đã nhận định khác. “Triều đình nhà Thanh giống như một ngôi nhà sắp đổ, toàn bộ kết cấu của ngôi nhà đã mục rỗng. Nếu như có người nào đó định dùng một cây cọc nhỏ chống đỡ khỏi đổ liệu có khỏi đổ được không?” 1 Tôn Trung Sơn từ những biến động của lịch sử Trung Hoa, từ những bài học của lịch sử: Bình Anh Đoàn, Tam Nguyên Lý, phong trào Dương Vụ, phong trào Duy Tân đã nhận thức rõ bản chất của vận động lịch sử Trung Quốc, nhìn ra bước đi cần thiết, nhiệm vụ phải làm là phải chống lại đế quốc bên ngoài. Nhưng trở ngại và bước đầu tiên là phải dọn đi lực cản lớn lao ngáng trở nhân dân Trung Quốc thực thi nhiệm vụ thiêng liêng của mình, phải đánh đổ thế lực phong kiến phản động Mãn Thanh, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân téc dân chủ. Mao Trạch Đông đã chỉ rõ: “Một trăm năm gần đây, phong trào đấu tranh của Trung Quốc, từ chiến tranh thuốc phiện chống xâm lược Anh, tiếp sau là cuộc chiến tranh Thái Bình Thiên Quốc, chiến tranh Giáp Ngọ, […]… dó, thiờn h vi cụng, dõn vi quý, xó tc th chi, quõn vi khinh ca Khng Mnh n t tng dõn quyn to nờn chớnh quyn do dõn, ca dõn, vỡ dõn(Lincoln) Truyn thng v thi i to nờn t tng tin b y sc mnh ca Tụn Trung Sn ú cng chớnh l khỏt vng v mt xó hi giu cú hnh phúc Một nc Trung Hoa phỏt trin hin i hụm nay ó hu nh c phỏc ho trong honh Kin quc phng lc 1 ca ụng Cuc Cỏch mng Tõn Hi (1911) l cuc cỏch mng di ngn c… chớnh nú dựa vo iu kin c th ca Trung Quc trờn mnh t Trung Hoa Tụn Trung Sn ó tng núi: Hng my ngn nm xó hi Trung Quc, v phong tc tp quỏn khỏc vi Chõu u Vỡ xó hi Trung Quc khỏc vi u M cho nờn chớnh tr qun lý xó hi tt nhiờn cng khụng ging u M, khụng th mụ phng theo u M, rp khuụn mt cỏch mỏy múc Chỳng ta ch cú cn c vo tỡnh hỡnh xó hi ca ta, phự hp vi tro lu th gii, xó hi mi cú th i thay tt hn, t nc mi cú…Duy Tõn Mu Tut, Cỏch mng Tõn Hi Tuy cỏc phong tro tỡnh hỡnh cú khỏc nhau, nhng u l phong tro chng k thự bờn ngoi, hay ci cỏch hin trng m thụi2 Cuc cỏch mng Tõn Hi( 1911) , bt u t phong tro u tranh ca dõn quõn V Xng v lan to nhanh, ginh c thng li trong hu ht cỏc tnh, khu vc Trung Quc Thng li ú cú nguyờn nhõn sõu xa ca nú Nhng trc 5ht, nú c k tha v hiu chnh cỏch thc,… trin ca Trung Quc ng Cng Sn Trung Quc v Mao Trch ụng ó ging cao ngn c dõn tộc dõn ch vi nhng ni dung nhim v thi i, tip tc hon thnh nhng khỏt vng hoi bóo ln lao m Tụn Trung Sn cũn cha th hon thnh 10-10 -1911_ 10-10-2001, 90 nm ó trụi qua Thi gian nh lng ng trong giỏ tr ca s kin lch s v nh rừ giỏ tr lch s t tng ca mt cuc cỏch mng, ca mt con ngi lch s v i Nhõn dõn Trung Quc t sau Cỏch Mng Tõn Hi, ó vt… cuc chin u trờn biờn gii Vit Trung Nh cỏch mng Tụn Trung Sn ó 5 ln n Vit Nam Hnh ng Cỏch mng v t tng ca Ngi ó nh hng mnh m n phong tro Vit Nam i vi nhõn dõn Vit Nam, k nim 90 nm Cỏch mng Tõn Hi tht cú ý ngha lch s 81 Tôn Trung Sơn: Kiến quốc phơng lợc, Tôn Trung Sơn tuyển tập, quyển thợng, Nhân dân xuất bản xã, 1962, tr 104-419 2 Tôn Trung Sơn tuyển tập, quyển thợng, Nhân dân xuất bản xã, Bắc Kinh, . Việt Nam. Hành động Cách mạng và tư tưởng của Người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào Việt Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tân Hợi thật có ý nghĩa lịch sử. 81 T«n Trung. thành. 10-10 -1911_ 10-10-2001, 90 năm đã trôi qua. Thời gian nh đủ để lắng đọng trong giá trị của sự kiện lịch sử và định rõ giá trị lịch sử tư tưởng của một cuộc cách mạng, của một con người lịch sử vĩ. chế độ lỗi thời. Sự có mặt một cách thường trực đầy hứa hẹn của tư tưởng cách mạng vì dân của Chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn đã làm bùng nổ cuộc Cách Mạng Tân Hợi (1911) . Đó là điều không thể nghi

Bài Hay  Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?>

Bạn đang xem bài viết: tiểu luận Nhận thức về ý nghĩa lịch sử tư tưởng cách mạng Tân Hợi 1911. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment