Trước phong trào đấu tranh của nhân dân thái độ của Nga hoàng như thế nào?

Tướng Lương Xuân Việt nói thẳng mặt Cộng sản: Các anh giải phóng cái gì? Ai cần các anh giải phóng?
Tướng Lương Xuân Việt nói thẳng mặt Cộng sản: Các anh giải phóng cái gì? Ai cần các anh giải phóng?

Câu hỏi: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân thái độ của Nga hoàng như thế nào?

Trả lời:

Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như trước nữa.

Hãy cùng THPT Trịnh Hoài Đức mở rộng thêm kiến thức nhé!

Sự thối nát của chế độ Sa hoàng và sự bóc lột của các nhà tư bản kết hợp phong kiến tại Nga đã tạo nền móng, thúc đẩy cho cuộc cách mạng đập tan ách áp bức bóc lột đè nặng lên người nông dân và công nhân Nga. Dù là một cuộc cách mạng chưa triệt để với sự ra đời của tổ chức Xô-viết và chính quyền tư sản, nhưng Cách mạng Tháng Hai là dấu ấn quan trọng trong lịch sử Liên bang Xô viết và là bước tập dượt chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng Mười sau này.

Nước Nga đầu thế kỷ 20 là Nhà nước quân chủ chuyên chế dưới sự cai trị của Sa hoàng Nikolai II, người đã đẩy quốc gia vào Thế chiến I, gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kinh tế đế quốc Nga kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn, đời sống người dân cực khổ.

Tháng 2/1917, Cách mạng tháng Hai bùng nổ với các cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh và bãi công tập thể. Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang, khiến chế độ quân chủ chuyên chế Sa hoàng bị lật đổ. Cách mạng tháng Hai được coi là cách mạng dân chủ tư sản.

Bài Hay  Diễn biến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

– Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

– Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

– Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích.

– Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

– Kết quả:

+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)

+ Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

+ Nga trở thành nước Cộng Hoà.

– Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

– Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+ Chính phủ lâm thời (tư sản).

+ Xô viết đại biểu (vô sản).

b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Hoàn cảnh:

– Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+ Chính phủ lâm thời (tư sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản)

+ Nên cục diện không thể kéo dài.

– Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

Bài Hay  Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người

– Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Tháng 4-1917, V.I.Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga.

– Đêm 24-10-1917 theo lịch cũ nước Nga (tức đêm 6-11-1917), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

– Ngày 25-10-1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7-11-1917), các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, trừ Cung điện Mùa Ðông và một vài nơi. Tới 2 giờ 10 phút, rạng sáng 26-10-1917, Cung điện Mùa Ðông được giải phóng, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grát kết thúc thắng lợi.

– Ngày 25-10-1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7-11-1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga và V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm lên cuộc cách mạng “rung chuyển thế giới”. Đây là cuộc cách mạng triệt để nhất, giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa họ từ địa vị nô lệ, bị áp bức, bóc lột trở thành người làm chủ xã hội, Cách mạng Tháng Mười Nga đã thể hiện sự khác hẳn về chất so với các cuộc cách mạng trước đó. Bởi, nó thủ tiêu mọi hình thức áp bức, bóc lột, khắc phục được tính hạn chế, nửa vời của các cuộc cách mạng trong quá khứ. Với Cách mạng Tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân, nông dân Nga thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư bản và bọn địa chủ, phong kiến để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người.

Bài Hay  So sánh cách mạng tháng 2 và tháng 10 Nga – Lịch sử 8

Cách mạng Tháng Mười cũng đã giải thoát cho các dân tộc bị áp bức khỏi nhà tù của chế độ Nga Hoàng bằng việc thi hành chính sách dân tộc theo tinh thần quốc tế vô sản, tôn trọng quyền tự quyết và quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một nước lớn là Liên Xô, rộng một phần sáu thế giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức do giai cấp công nhân và đội quân tiên phong của họ là Đảng Bônsêvích lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người”.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Bạn đang xem bài viết: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân thái độ của Nga hoàng như thế nào?. Thông tin do Glendo Man chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment